CEPELiA
W latach 80. współpracowałem z CEPELiĄ. Wykonywałem kopie malarstwa polskiego, kopie - miniatury m.in. takich artystów jak: Leona Wyczółkowskiego, Józefa Brandta, Władysława Ślewińskiego, Józefa Chełmońskiego, Romana Kochanowskiego, Maksymiliana Gierymskiego, kopie malarstwa sakralnego m.in. Alberta Chmielowskiego, Caravaggia.
Współpraca z CEPELIĄ wpłynęła na mój warsztat malarski, wzbogaciłem go o różne techniki związane ze stylem danego artysty. Mogę z nich swobodnie korzystać przy wykonywaniu własnych prac.

Przedsiębiorstwo Państwowe Pracownie Konserwacji Zabytków
W latach 90. pracowałem w pracowni rzeźby (kamień) w Pracowniach Konserwacji Zabytków (PP PKZ) w Gdańsku. Wykonywałem m.in. różne prace konserwatorskie na gdańskiej starówce, prace sztukatorskie w Berlinie, Lipsku i Norymberdze. 
Doświadczenie uzyskane w PKZ-ach rozbudziły moją wyobraźnię przestrzenną, nauczyły precyzji ręki. Nawiązaniem do tych doświadczeń są moje prace w technice asamblażu. 

Malarstwo sakralne
Malarstwo sakralne to kopie znanych obrazów sakralnych oraz obrazy mojego autorstwa. Znajdują się w kościołach m.in. gdańskich lub zbiorach prywatnych.

Współpraca z instytucjami
Od roku 2007 roku współpracuję z Uniwersytetem III Wieku i Osób Niepełnosprawnych w Elblągu. Prowadzę warsztaty malarskie i plenery.
Uczestniczę w projektach bibliotek.
Namalowałem m.in. obrazy do poezji Franciszka Becińskiego w ramach obchodów 55- lecia Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Radziejowie.
Wykonałem dla Biblioteki Publicznej Gminy Wejherowo w Bolszewie obrazy ilustrujące książki Aleksandra Majkowskiego „Życie i przygody Remusa”, Augustyna Necla „Krwawy sztorm”, Aleksandra Labudy „Bogowie i duchy naszych przodków”.
Uczestniczę w akcjach charytatywnych szkół i przedszkoli.
Współpracowałem z Lions Club Gdańsk.