Część życia należy do przeszłości. Jej pełne uroku relikty z jednej strony nawiązują do tożsamości i tradycji, z drugiej brzmią jak dysonans w świecie, który musi się rozwijać i zmieniać.
Back to Top