Everyman dostrzega teatralność świata. Próbuje połączyć dwie sprzeczne kategorie estetyczne: komizm i tragizm. Czasem jest clownem, kuglarzem a czasem marionetką lub myślicielem. Woli nie wybierać między dobrem a złem. Chce żyć teraźniejszością. Zdaje się mówić carpe diem, choć czasami to niemożliwe…
„Każdy człowiek jest jak księżyc. Ma swoją drugą stronę, której nikomu nie ukazuje.” - Mark Twain
Back to Top